SÅDAN VANDER DU DINE PLANTER

Hvordan, hvornår og hvor du vander dine planter i haven og stuen kan have stor indflydelse på deres trivsel og sundhed. 

Forkerte vandingsteknikker kan skabe problemer for dine planter i form af sygdom, mistrivsel og udtørring. Uanset om du vil dyrke smukke udendørs stauder eller bare har købt en ny stueplante, er det en god ide, at følge nedenstående fremgangsmåder i forhold til vanding af dine planter.

 

VAND DINE PLANTER OM MORGENEN

Den mest effektive tid på dagen til vanding af udendørs blomster og grøntsager er inden solen står op, når jorden er kølig, og vandet har den bedste chance for at sive ned til planterødderne, før det fordamper. Vanding af dine planter tidligt om morgenen vil sikre, at de har tilstrækkelig med vand under jorden til at modstå varmen fra en solrig sommerdag.

 

VAND IKKE FOR OFTE ELLER FOR LIDT

Især i varmt vejr kan det være fristende at vande hyppigt og måske lidt for meget. I stedet skal du vælge en mindre hyppig vandings-rutine, der mætter jorden grundigt. Denne metode tilskynder rødderne til at gro dybere efter mere vand, selv når jordoverfladen ser tør ud. En god tommelfingerregel er at give dine blomster og grøntsager det der svarer til 2-3 cm vand om ugen.

 

VAND DINE PLANTER PÅ RODNIVEAU

Det er en god ting, at lede vandet ned til rødderne på dine planter. Det er præcis der, hvor vandet gør mest gavn. Her kan du med fordel bruge et automatisk dryp-vandingssystem, hvor du selv kan justere mængden af vand samt tidsperioden der vandes.

 

BRUG IKKE SPRINKLERE

Ud over at gennembløde planternes blade, hvilket kan øge risikoen for svampesygdomme, er de fleste sprinklere simpelthen ineffektive. På en varm eller blæsende dag kan meget af det vand, der sprinkles ud fordampe eller blæse væk, før det overhovedet når ned til planternes rødder. Det kan betyde et stort spild af vand - og dermed spild af dine penge.

 

POTTEPLANTER HAR EKSTRA BEHOV FOR VANDING

Jorden i blomsterpotter og andre beholdere tørrer hurtigere ud end jorden i haven. Jo mindre beholderen er, jo oftere skal du vande. Vand jorden i beholderne om morgenen og om aftenen og ellers efter behov. Hvis temperaturen stiger til 25 - 30 grader, skal du holde ekstra øje med potteplanterne og evt. vande dem igen om eftermiddagen.

 

HUSK AT TRÆER OGSÅ HAR BRUG FOR VAND

Nyplantede træer og buske skal vandes grundigt med vand to eller tre gange om ugen i den første måned. Efter denne periode vandes ugentligt i deres første vækstsæson. Etablerede træer og buske (som er mindst to år gamle) behøver kun at blive vandet en gang hver anden uge i vækstsæsonen, når regn er knap.

 

BRUG EN VANDINGS-STAV TIL AT VANDE MÅLRETTET

En vandings-stav udvider armens rækkevidde, så du kan vande mere præcist på både på jordniveau og i hængende potteplanter. Du sparer dermed vand, samtidig med at du slipper for at skulle gå og bøje dig ned, hvilket også sparer din ryg.

 

VAND IKKE DINE PLANTER MED EN KRAFTIG STRÅLE

Dyser under tryk er gode til vaske fliser i f.eks. indkørsler og fortove, men den kraftige stråle de leverer, kan nemt beskadige dine unge, skrøbelige planter og blomster. Det kan også forstyrre jorden omkring rødderne på f.eks. en potteplante. Hvis du ikke har en vandings-stav, kan du bare fjerne dysen fra haveslangen, og lade vandet løbe langsomt ud.

 

VAND IKKE DINE PLANTER MED BEHANDLET BLØDGJORT VAND

Blødgøringsmidler til brugsvand øger indholdet af natrium, som over tid kan påvirke den mineralske sammensætning af en plantes jord negativt. Hvis du vil være på den sikre side, så brug regnvand eller en udendørshane, som ikke er tilsluttet blødgørings-apparatet. På den måde kan du minimere den mængde natrium, du introducerer til jorden.

 

KONTROLLER JORDEN MED EN JORD-FUGTIGHEDSMÅLER

Brug en jord-fugtighedsmåler til stikke direkte i jorden, for at finde ud af, om jorden omkring plantens rødder er tør, fugtig eller våd. Store stueplanter i små potter absorberer vand hurtigere end små planter i store potter. Når du bruger en jord-fugtighedsmåler (i modsætning til at følge en vandingsplan), får dine planter det vand, de har brug for, når de har brug for det.

 

SÆT ALDRIG STUEPLANTER I POTTER UDEN DRÆNHULLER

De fleste planter har brug for en god, drænet jord for at vokse og trives. Hvis vandet ikke kan løbe ud gennem bunden af potten, udsættes rødderne typisk for råd, fordi de svømmer i vand. Kontroller derfor altid bunden af hver potteplante, og sørg for, at der altid er drænhuller.

 

HUSK AT TØMME UNDERPOTTEN

Når du vander dine potteplanter, drænes det overskydende vand næsten straks ned i underpotten under dit potteplante. Hæld ikke vandet ud med det samme - planten kan absorbere noget af det inden for en times tid, efter at du har vandet. Derefter er det en god ide at fjerne det, da stillestående vand i underpotten øger risikoen for, at plantens rødder rådner, hvilket kan være potentielt dødeligt for planten.

 

VAND MINDRE OM VINTEREN OG MERE OM FORÅRET

Om vinteren er dagene kortere, og indendørs stueplanter får mindre lys ind gennem vinduerne. Resultatet er langsommere fotosyntese, og planten går ind i en hvilefase, hvor den har brug for mindre vand. Når foråret nærmer sig, signalerer den øgede lys-mængde, at planten skal begynde at vokse, og dermed øges samtidig behovet for vand. Juster dine vandings-rutiner af planter i overensstemmelse hermed for ikke at forårsage nød eller tørst.

 

UNDGÅ OVERVANDNING

Overvanding er en af hovedårsagerne til at stueplanter mistrives. Mange mennesker har tendens til - i den bedste mening - at vande stueplanter for ofte og for meget. Overvanding øger risikoen for at rødderne rådner og svampesygdomme opstår. Hvis du ser hængende stængler, visne blade eller en hvidlig belægning på dine planter, er det en god indikation på, at du vander dem for meget.

Modsat; når de nederste blade på dine stueplanter tørrer ud og falder af, og bladenes kanter bliver sprøde og brune, får planterne sandsynligvis ikke nok vand. Igen kan jord-fugtighedsmåleren være en god ide som rettesnor.