Hold jorden sund og få perfekte resultater i køkkenhaven

Jordforbedring og jordstruktur

Den bedste og nemmeste måde at skabe en optimal jordstruktur og en sund, næringsholdig, humus-rig jord i din have er, at lægge et lag dødt, organisk materiale direkte på jorden. Det kan være blade, græsafklip, halm, træflis, bark-granulat og lignende. Dette jorddække kaldes i fagsproget for “mulch”. Mulch indgår i et fint kredsløb med jordens mikroorganismer, som spiser det døde materiale og omsætter det til kompost. Planternes rødder optager næringsstofferne fra komposten, og udskiller til gengæld “rod-eksudater” (sukkerstoffer) som er en vigtig fødekilde for mikroorganismerne. Der findes således en frugtbar, vedvarende symbiose mellem planterne og mikroorganismerne, som begge har stor glæde af hinanden.

 

Mikroorganismerne

Jordens mikroorganismer har altså en altafgørende betydning for at skabe en sund jord, som du kan dyrke i. Mikroorganismerne er meget nemme at stille tilpas. De har nemlig kun to primære behov, som er ganske lette at opfylde: Noget at spise og et sted at bo. De vil - som nævnt - gerne spise dødt, organisk materiale, og de vil gerne leve et fredfyldt, uforstyrret sted…nede i jorden.

Disse to ting er ganske nemme at opfylde, hvis blot du ikke fjerner alt det døde materiale fra jorden og ikke graver i din have. Biodiversiteten og indholdet af organisk materiale i jorden øges og dermed bliver din have langt mere frugtbar og produktiv.

 

Jordbakterier

Jordbakterier findes overalt. Jorden bugner af disse mikroskopiske en-cellede organismer, der hver især har har en helt speciel opgave i jordens økosystem. Jordbakterierne er afhængige af fugt, for at kunne optage og frigive næringsstoffer og affaldsprodukter. Derfor er det så vigtigt med de rette vandingsmetoder. Bliver din jord for tør, går mange jordbakterier nemlig i dvale, og vil først blive aktive igen, når jorden igen bliver tilpas fugtig. Er din jord for kompakt med dårlig jordstruktur, er der ikke plads til porerne, og uden disse “lufthuller” er der ikke gennemgang for vand og næringsstoffer. Du får derfor mest ud af en god luftig havejord med god krummestruktur og masser af lufthuller, så den er god til at dræne vandet.

 

Svampe-riget

Nede i jorden findes der et “svampe-rige” der sammen med bakterierne udgør den mest betydningsfulde gruppe af organismer, når man taler om livet under jordoverfladen. Der lever en myriade af svampehyfer og mycelier lige under jordoverfladen, som alle har en kæmpe stor indflydelse på planternes trivsel, sundhed og optag af næringsstoffer. Svampenes mycelier udgør et kæmpemæssigt net, der forgrener sig rundt i jorden. Disse store net af mycelier kan forgrene sig på mange hektar jord, og de fungerer primært som et neuralt netværk eller et slags “nervesystem”, hvor igennem planter, svampe og mikroorganismer kan kommunikere. Uden disse store net af svampemycelier, ville der ikke være meget interaktion imellem de forskellige livsformer, der lever i et symbiotisk forhold. Derfor er svampene så utrolig vigtige for din have. Jo mindre du graver, jo flere svampe har du.

 

Pore-diversitet 

Et af de vigtigste kendetegn ved en sund jord er en stor “pore-diversitet”. Porer er mellemrummet mellem jordpartiklerne - altså små huller i jorden - der tillader vand, luft, ilt og kvælstof og andre luftarter at finde vej til planternes rødder. Disse porer varierer i størrelsen alt afhængig af jordens tilstand og indhold af humus. Store porer tillader f.eks. nemmere at vand kan løbe frit gennem jorden og forsyne planterødder og mikrober med næringsstoffer. I fagsproget taler man om en god “krumme-struktur”, når der er mange store porer i jorden.

 

Krumme-struktur

Mellem porerne holdes de små jordpartikler nemlig sammen i såkaldte “krummer” af svampehyfer, rodhår og forskellige klæbrige rester efterladt af diverse levende organismer. Som regel findes de største porer i de øverste 10-15 cm. under jordoverfladen, hvis ellers jorden er godt behandlet med masser af omsat organisk plantemateriale. Dvs. at jorden har et stort indhold af humus. De store porer tillader således vandet løbe ned mod de mindre porer dybere i jorden. Når vandet når ned til de mindste porer i jorden, kommer det som regel ikke længere, fordi jorden her er mere kompakt. De mindste porer forbliver dermed konstant fugtige, hvilket gør dem til det perfekte levested for bakterier, svampe og protozoer, der spiser og fordøjer organiske materialer og dernæst frigiver næringsstoffer, som planternes rødder kan optage.

 

Humus

Humus er en fællesbetegnelse for alle de organiske stoffer der er tilbage, når orme, svampe, bakterier og andre mikroorganismer har nedbrudt resterne af døde planter, insekter og dyr. 

Humus har en kæmpe værdi for livet både under og over jordoverfladen. Humus betyder altså rigtig meget for dine planter samt alle de levende organismer i jorden, fordi humus giver jorden en god krummestruktur ved at forhindre, at jordens lerpartikler klæber sig sammen. En god krummestruktur er altafgørende for planterøddernes ilt- og vandforsyning, og humus har tilmed evnen til både at holde på vand og næringsstoffer, hvilket er essentielt. Humus udgør hermed livsgrundlaget for hele jordens økosystem, og tilstedeværelsen af humus i din have er forskellen mellem ufrugtbar og frugtbar jord.  

 

Jordstrukturen

Jordstrukturen spiller en meget vigtig rolle i forhold til hyppigheden og dybden af ​​den nødvendige vanding. I en god, sund humus-rig jord med store porer, finder vandet nemt vej til planternes rødder. Har du derimod en let, porøs sandjord skyller vandet hurtigt gennem de store porer og udvasker opløselige næringsstoffer væk fra planternes rødder. Modsat bevæger vand sig langsommere gennem en tung leret og kompakt jordbund. Hvis man vander sådan en kompakt jordoverflade med for meget vand, oversvømmes jordens porer og vandet løber væk fra overfladen og når dermed aldrig ned til planternes rødder. Derfor er indholdet af humus i jorden så vigtig.